CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECLIM VIỆT NAM 
  • Uy tín - Chất lượng
    Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
  • Tận tâm - Trách nhiệm
    Với chúng tôi khách hàng là số 1
  • 0941 113 286
    0968 279 976
Menu

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2024

(TBTCO) - Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đến năm 2024.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ được giảm 50%

Theo đó, giá xăng, không bao gồm etanol, là 2.000 đồng mỗi lít. Nhiên liệu bay, dầu diesel, mazut và dầu nhờn là 1.000 đồng mỗi lít. Giá cho mỡ nhờn là một nghìn đồng mỗi kg. Dầu hỏa: 600 đồng/lít.

Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) áp dụng cho xăng, dầu và mỡ nhờn từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Mục I Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT quy định mức thuế BVMT bắt đầu từ ngày 1/1/2025.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Quốc hội giao chính phủ giám sát việc triển khai Nghị quyết này cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương.

Do đó, chính sách giảm thuế sẽ được thực hiện cho đến hết năm 2024. Theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các mức thuế BVMT đối với xăng, dầu và mỡ nhờn sẽ như sau: xăng, trừ etanol, là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut và dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít;

Trước đó, Bộ Tài chính đã gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ đề nghị lập hồ sơ dự án Nghị quyết theo thủ tục rút gọn.

Để hỗ trợ kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, mức thuế BVMT đã được quy định trong Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024 sẽ ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Vì thuế BVMT là một trong những yếu tố cấu thành giá bán lẻ xăng dầu trong nước nên việc điều chỉnh mức thuế BVMT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Trong trường hợp các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành gần nhất, giá bán lẻ xăng. Giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ giảm so với mức thuế BVMT được quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 tương ứng như sau:

Đối với xăng (không bao gồm etanol): mức thuế BVMT giảm là 2.000 đồng/lít, làm giảm giá bán lẻ xăng 2.200 đồng/lít.

Đối với nhiên liệu bay, mức thuế BVMT giảm là 2.000 đồng/lít, làm giảm giá bán lẻ 2.200 đồng/lít, bao gồm cả phần giảm thuế GTGT.

Giá bán lẻ dầu diesel, mazut và dầu nhờn bị giảm 1.100 đồng/lít do mức thuế BVMT giảm là 1.000 đồng/lít.

Đối với mỡ nhờn, mức thuế BVMT giảm là 1.000 đồng/kg. Điều này dẫn đến mức giảm 1.100 đồng/kg giá bán lẻ mỡ nhờn, bao gồm cả phần giảm thuế GTGT.

Đối với dầu hỏa, giá bán lẻ dầu hỏa (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) giảm 440 đồng/lít do mức thuế BVMT giảm 400 đồng/lít.

Mức giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể sẽ phụ thuộc vào biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, vì giá bán lẻ xăng dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu thành phẩm thế giới.

Tương tự như việc giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ năm 2022 đến năm 2023, việc tiếp tục giảm mức thuế BVMT từ năm 2024 sẽ tiếp tục giảm giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể, nó giúp giảm chi phí trực tiếp từ việc tiêu thụ xăng dầu của người dân và giảm chi phí gián tiếp từ việc tiêu thụ các sản phẩm khác.

Đồng thời, việc giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu và mỡ nhờn sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng phục hồi và mở rộng kinh doanh của các công ty, đặc biệt là các công ty được hưởng lợi lớn từ việc giảm giá thành xăng dầu.

Ngân sách giảm gần 43 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính đã tính toán rằng sản lượng xăng, dầu, mỡ nhờn dự kiến sẽ tương đương với sản lượng dự kiến vào năm 2024, tương đương với sản lượng dự kiến vào năm 2023. Theo tính toán này, với mức thuế BVMT được đề xuất trong Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 sẽ giảm khoảng 38.929 tỷ đồng và tổng thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) giảm khoảng 42.822 tỷ đồng.

Việc ban hành các chính sách điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu và mỡ nhờn không chỉ giảm thu ngân sách, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của người dân và hoạt động kinh doanh. Do đó, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ và đánh giá cao chính sách này trong suốt thời gian qua.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng các tình huống trên thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn rất phức tạp, dẫn đến nhiều khả năng giá xăng dầu có thể thay đổi trong thời gian tới, gây nguy hiểm cho sự ổn định kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến thị trường trong nước.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, nếu mức thuế BVMT đối với xăng, dầu và mỡ nhờn tăng về mức trần, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty. Do đó, cần có giải pháp trước năm 2024 để giúp ổn định giá xăng dầu và ổn định kinh tế vĩ mô.

Mặt khác, việc áp dụng công cụ điều chỉnh mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu và mỡ nhờn được coi là hợp lý và hiệu quả để hỗ trợ bình ổn giá trong nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chọn sử dụng giải pháp này để điều chỉnh diễn biến giá xăng dầu theo thời gian.

Các bài viết khác

0941 113 286