CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG E&C VIỆT NAM
 • Uy tín - Chất lượng
  Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 • Tận tâm - Trách nhiệm
  Với chúng tôi khách hàng là số 1
 • 0941 113 286
  0968 279 976
Menu

Hệ thống xử lý nước cấp

Hệ thống xử lý nước thải

Vật tư và thiết bị lọc nước

Dự án đã thực hiện

Tư vấn pháp luật

 • Kế hoạch bảo vệ môi trường

  Kế hoạch bảo vệ môi trường

  KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Căn cứ pháp lý Điều 4, Chương II Luật Bảo vệ môi trường 2014 Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định...
 • Giấy phép khai thác nước ngầm

  Giấy phép khai thác nước ngầm

  GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM I. Căn cứ pháp lý Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật...

Tin tức chuyên ngành

LH Tư vấn: 0941 113 286