CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECLIM VIỆT NAM 
 • Uy tín - Chất lượng
  Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 • Tận tâm - Trách nhiệm
  Với chúng tôi khách hàng là số 1
 • 0941 113 286
  0968 279 976
Menu

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

I. Cơ sở pháp lý

 1. Luật bảo vệ môi trường 2014
 2. Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủquy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 3. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 15/07/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 4. Thông tư 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

II. Khái niệm

Năm 2016 trở đi báo cáo giám sát môi trường định kỳ còn có tên gọi mới là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là một hình thức để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các Cơ sở sản xuất kinh doanh và báo cáo về các cơ quan có thẩm quyền (Cụ thể là các Phòng Tài nguyên và Môi trường, các chi cục Bảo vệ môi trường), với mục tiêu là đánh giá lại toàn bộ hiện trạng môi trường của các cơ sở trong thời gian qua, thêm vào đó là cộng tác để thực hiện việc bảo vệ môi trường của cơ sở.

Vì sao doanh nghiệp, tổ chức phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Giúp doanh nghiệp có thể theo dõi theo dõi số liệu của tổ chức mình, thẩm định được ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường. Giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn để kiểm soát an ninh môi trường và từ đó góp phần ngăn chặn  ô nhiễm, xậy dựng những giải pháp ô nhiễm và đưa ra những biện pháp xử lý môi trường phù hợp.

III. Đối tượng phải lập

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường.

IV. Hồ sơ cần thiết

– Hiện trạng hoạt động của công ty.

– Tính chất và quy mô của công ty.

– Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu.

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đã có của công ty hoặc báo cáo giám sát môi trường kỳ trước đó.

– Các văn bản liên quan ( hợp đồng chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, hóa đơn điện, nước…)

V. Quy trình thực hiện

Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu , thu thập thông tìn tài liệu của dự án.

Bước 2: Chuẩn bị và tiến hành đo đạc, lấy mẫu nguồn gây ô nhiễm

Bước 3: Chờ kết quả phân tích và ghi  nhận vào báo cáo

Bước 4: Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường

Bước 5: Gửi báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu tư xem và ký

Bước 6: Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền, gửi cho chủ đầu tư. Bàn giao cho khách hàng.

Thời gian nộp báo cáo

+ Đối với dự án có quy mô vừa và nhỏ, trước đó đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì tiến hành quan trắc môi trường xung quanh và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo chu kỳ 1 năm 2 lần, định kỳ 6 tháng thực hiện 1 lần.

Các bài viết khác

0941 113 286