CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECLIM VIỆT NAM 
 • Uy tín - Chất lượng
  Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 • Tận tâm - Trách nhiệm
  Với chúng tôi khách hàng là số 1
 • 0941 113 286
  0968 279 976
Menu

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP là một văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Một số nội dung chính của nghị định số 55/2021/NĐ-CP là:

 • Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, lên tới 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức.
 • Bổ sung các hành vi vi phạm mới liên quan đến kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại, bảo vệ đa dạng sinh học, vv...
 • Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về nghị định số 55/2021/NĐ-CP, bạn có thể xem văn bản gốc TẠI ĐÂY. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nghị định số 55/2021/NĐ-CP.

Các bài viết khác

0941 113 286