CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ECLIM VIỆT NAM 
 • Uy tín - Chất lượng
  Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 • Tận tâm - Trách nhiệm
  Với chúng tôi khách hàng là số 1
 • 0941 113 286
  0968 279 976
Menu

Tư vấn pháp luật

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ I. Cơ sở pháp lý Luật bảo vệ môi trường 2014 Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủquy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
 • Giấy phép xả thải vào nguồn

  Giấy phép xả thải vào nguồn

  GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN I. Căn cứ pháp lý Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước. II. Khái niệm Giấy phép xả nước thải là một...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
 • Đánh giá tác động môi trường

  Đánh giá tác động môi trường

  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. Cơ sở pháp lý Mục 3, Chương II Luật BVMT 2014 Chương IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI I. Căn cứ pháp lý Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại. II. Khái niệm Sổ...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
 • Giấy phép khai thác nước ngầm

  Giấy phép khai thác nước ngầm

  GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM I. Căn cứ pháp lý Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước. Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của chính phủ quy định về xử phạt vi...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường

  Kế hoạch bảo vệ môi trường

  KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Căn cứ pháp lý Điều 4, Chương II Luật Bảo vệ môi trường 2014 Chương V Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động...
  • Nguời đăng:
  • Chuyên mục: Tư vấn pháp luật
  • Ngày đăng: 24/03/2019
0941 113 286